امید است در راستای چشم انداز سطح تحول اقتصادی و توسعه ایران عزیزمان ، ما نیز نقشی موثر در کنار فعالان بخش معدن و عمران کشور، داشته باشیم
ادامه...

معرفی همیار تجارت فرتاک

شرکت همیار تجارت فرتاک در سال 1370 با نام همیار فیلتر درخیابان قزوین تهران بورس ماشین آلات راهسازی و معدنی و حفاری در زمینه تامین و واردات فیلترهای ماشین آلات راهسازی ومعدنی فعالیت خود را آغاز نمود

.ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  استدیو آکو  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ