سرویس ونگهداری فیلتر سوخت دونالدسون


عملکرد پیوسته سوخت رسانی ماشین آلات راهسازی وابسته به نصب و سرویس و نگهداری صحیح میباشد. در این مقاله قصد داریم نحوه نصب و نگهداری فیلتر های دونالدسون را توضیح دهیم

سرویس و نگهداری فیلترهای سوخت دونالدسون 

 

قبل از اینکه با هم  دستورالعمل گام به گام دونالدسون برای سرویس فیلتر سوخت را بررسی کنیم ، بیایید نگاهی به تصاویری بیاندازیم که بر روی فیلترهای سوخت دونالدسون چاپ شده اند.

 

 • از ابزارآلات استفاده نکنید .
 • به یاد داشته باشید که ابزار می توانند به بدنه فیلتر شما آسیب برسانند.علاوه بر آن از فیلترهای پیچی(SPIN-ON ) که بدنه آسیب دیده یا کج شده دارند استفاده نکنید 
 • محل قرارگیری فیلتر را تمیز کنید 
 • واشر را روغن کاری کنید 
 • با دست سفت کنید 
 • با سوخت پر کنید.
 • به یاد داشته باشید که فیلتر را با سوخت تمیز از قسمت کثیف فیلتر پر کنید . هیچگاه سوخت را به داخل استوانه میانی فیلتر نریزید . 
 • سفت کردن را با توجه به تعداد دفعات ذکر شده بر روی آیکون فیلتر کامل کنید
 • سوپاپ جدا کننده آب فیلتر سوخت را باز کنید، آب را تخلیه و آن را ببندید 
 • این علامت نشان دهنده جداکننده آب پیچشی است 
 •  این علائم مختلف بازیافت نشان دهنده اهمیت دور انداختن مناسب هستند. در هنگام انداختن فیلترها در زباله دان، از دستور العمل های محلی در این خصوص پیروی کنید 
 • در هنگام تعویض فیلتر سوخت، از یک پارچه تمیز استفاده کنید 
 • برای جلوگیری از آلودگی سوخت، اطمینان حاصل کنید که سوخت مصرفی در هنگام تعویض فیلتر تمیز باشد و حتما در ظرف درب دار نگه داری شده باشد 
 • قبل از تعویض فیلتر، اگر جدا کننده آب فیلتر سوخت با قابلیت تخلیه وجود دارد، آب فیلتر قدیمی را تخلیه کنید 
 • فیلتر قدیمی را پیچانده و جدا کنید 
 • اگر واشر فیلتر قدیمی هنوز به پایه اتصال چسبیده است، آن را جدا کنید 
 • اگر واشر درپوش بر روی فیلتر وجود داشت، آن را جدا کنید 
 • با یک پارچه تمیز پایه قرارگیری فیلتر را تمیز کنید 

 

 • برای نصب فیلتر پیچی جدید، در ابتدا اطمینان حاصل کنید که فیلتر آسیب ندیده باشد و سپس مراحل زیر را دنبال کنید 
 • در صورت توصیه تولید کننده، فیلتر را از قسمت کثیف فیلتر پر از سوخت کنید 
 • یک لایه روغن موتور تمیز بر روی واشر بمالید؛ از گریس استفاده نکنید 
 • به یاد داشته باشید که برای چرب کردن واشر از سوخت استفاده نکنید به این دلیل که سوخت مانند روغن خاصیت چرب کنندگی ندارد 
 • در صورتی که سیستم شما نیاز به عایق محل اتصال دارد، آن را نصب کنید 
 • فیلتر را در راستای نقطه اتصال قرار داده و آن را بپیچانید تا زمانی که واشر به پایه اتصال بچسبد 
 • برای سفت کردن مناسب فیلتر به پیکتوگرام(راهنمای تصویری) فیلتر مراجعه کنید 
 • از آچار فیلتر برای سفت کردن استفاده نکنید و تنها با دست اقدام به سفت کردن فیلتر بکنید 
 • هواگیری سیستم سوخت را بر اساس دستورالعمل ها انجام دهید تا هوا در داخل سیستم سوخت رسانی وجود نداشته باشد. این امر باعث به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای استارت پس از تعویض فیلتر می شود 
 • پس از نصب موتور را روشن کرده و برسی کنید که نشتی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده هر گونه نشتی، عامل آن را برطرف کنید 
 • در اسمبلی فیلترهایی که دارای کاسه می باشند، از تعویض واشر کاسه نیز اطمینان حاصل کنید 

 

 

 

بیاید مراحل را دوباره به صورت خلاصه بیان کنیم 

 • فیلتر جدید را برسی کنید 
 • اگر جدا کننده آب فیلتر سوخت با قابلیت تخلیه وجود دارد، آب فیلتر قدیمی را تخلیه کنید 
 • فیلتر قدیمی و واشر را جدا کنید 
 • عایق اتصال قبلی را جدا کرده و عایق جدید نصب کنید 
 • پایه قرارگیری فیلتر را تمیز کنید 
 • فیلتر را پر کنید 
 • بر روی واشر روغن بمالید 
 • فیلتر را بر روی نقطه اتصال قرار دهید 
 • فیلتر جدید را طبق دستورالعمل نصب کنید 
 • سیستم سوخت را هواگیری کنید 
 • موتور را روشن کرده و چک کنید که نشتی وجود نداشته باشد 
 • در فیلترهایی که دارای کاسه می باشند از تعویض واشر کاسه نیز اطمینان حاصل کنید

 

حال نگاهی به مراحل تعویض فیلتر کارتریجی بياندازيم

 • مدل های مختلفی از فیلترهای کارتریجی با محفظه های متفاوت وجود دارند
 • ابتدا برای تعویض کارتریج بدون فلز مراحل زیر را دنبال کنید
 •  قبل از نصب، کلاهک را به آرامی شل کنید. با اين کار سوپاپ باز شده و اجازه خروج سوخت
 • از محفظه را می دهد
 • سپس کلاهک را جدا کرده و کارتریج را باز کرده و جدا کنید
 • واشر قدیمی را از پایه در صورت وجود جدا کنید
 • در هنگام جدا سازی، کارتریج باید به کلاهک متصل باشد
 • کارتریج را از کلاهک جداکرده و طبق دستور العمل های محیط زیستی محل زندگی خود دور بیاندازید
 • اورینگ قدیمی را از کلاهک جدا کنید
 • با یک دستمال تمیز کلاهک و محفظه را تمیز کنید
 • برای نصب کارتریج جدید در ابتدا واشر یا اورینگ جدید را بر روی کلاهک بیاندازید
 • کارتریج جدید را در داخل کلاهک قرار دهید و در صورت نیاز یک واشر جدید را بر روی پایه نصب کنید 
 • کلاهک را به همراه کارتریج جدید در محفظه خود قرار داده و سفت کنید. در صورت وجود
 • آیکون های راهنما از آنها استفاده کنید یا از دستورالعمل های تولید کننده پیروی کنید
 • هواگیری سیستم سوخت را بر اساس دستورالعمل ها انجام دهید تا هوا در داخل سیستم
 • سوخت رسانی وجود نداشته باشد. این امر باعث به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای
 • استارت پس از تعویض فیلتر می شود
 • موتور را روشن کرده و چک کنید که نشتی وجود نداشته باشد
 •  
 • برای فیلترهای کارتریجی دارای بدنه اين مراحل را انجام دهید
 • - دریچه (تهویه) را از بالا باز کرده و سویاپ تخلیه را از پایین باز کنید تا سوخت از پایین تخلیه
 • شود
 • درپوش و طوقه را جدا کنید
 • کارتریج فیلتر، عایق پوششی و عایق سوپاپ تخلیه را جدا کرده و به روش مناسب دور
 • بیاندازید
 • اگر گیره پایین کارتریج خود جدا شده باشد و به پایین فیلتر چسبیده باشد، آن را جدا کرده و
 • دور بیاندازید
 • با استفاده از یک دستمال تمیز درپوش طوقه و شیارهای روی پردازنده سوخت FUEL PROCESSOR
 • را تمیز کنید 
 • چک کنید که گیره در پایین کارتریج فیلتر در جای خود قرار داشته باشد و کاتریج جدید را نصب کنید 
 • عایق درپوش و سپس درپوش و طوقه را نصب کنید
 • طوقه را با دست سفت کنید
 • درپوش را با سوخت پر کنید
 • عایق دریچه (تهویه) را بر روی آن نصب کنید و در جای خود با دست سفت کنید
 • موتور را روشن کنید
 • وقتی سیستم روغن به فشار عملکرد عادی خود رسید، دور موتور خود را برای یک دقیقه بالا
 • ببرید
 • به آرامی دریچه را باز کنید تا سطح سوخت ۱ اینچ یا ۲۵ میلیمتر در بالای طوقه قرار بگیرد
 • در مرحله آخر دریچه را با دست سفت کنید

 

بیایید یک بار دیگر مراحل را به صورت خلاصه مرور کنیم

 • سوخت، آب و آلاینده ها را از کنیستر جدا کرده و سوپاپ تخلیه را ببندید
 • درپوش را به آرامی باز کنید
 • فیلتر استفاده شده و واشر را جدا کنید
 • محفظه و درپوش را تمیز کنید 
 • اورینگ واشر و عایق ها را نصب کنید و روغن کاری کنید
 • فیلتر جدید را بر اساس دستور العمل ها نصب کنید
 • سیستم سوخت را هواگیری کنید
 • موتور را روشن کرده و بررسی کنید که نشتی وجود نداشته باشد

 

در اینجا چند توصیه در خصوص سیستم سوخت رسانی به شما ارائه می دهیم 

 • توصیه می شود که برای جلوگیری از مشکلات عملکرد موتورکه مربوط به آلوده بودن سوخت میشوند،  به توصیه های زیر عمل کنید
 • آب فیلتر اصلی خود را روزانه در هنگام سوخت گیری تخلیه کنید
 • همواره یک دست فیلتر سوخت زاپاس برای استفاده در مواقعی که سوخت نامناسبی استفاده کرده اید همراه داشته باشید
 • به یاد داشته باشید حتی در صورتی که فیلتر رسوب گرفته باشد، هنوز کار خود را در 
 • جذب آلاینده ها که می توانند به آسیب های هزینه بر منجر شوند انجام می دهد
 • هیچ وقت فیلتر خود را با فیلتر هایی که اثربخشی کمتری دارند به منظور افزایش عمر فیلتر
 • تعویض نکنید؛ این کار باعث کاهش عمر پمپ سوخت و انژکتور می شود
 • در صورتی که برای خود ذخیره سوخت نگه داری می کنید، به یاد داشته باشید که جدا کردن
 • آلاینده ها قبل از رسیدن سوخت به خودرو بهترین عملکرد ممکن می باشد. بدین منظور از
 • داشتن فیلترهای منبع ذخیره سوخت کافی اطمینان حاصل کنید. می توانید برای
 • کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فیلترهای منبع ذخیره سوخت به نمایندگی محصولات 
 • دونالدسون در محل خود مراجعه کنید
 • اگر از بیودیزل استفاده می کنید اطمینان حاصل کنید که تامین کننده سوخت شما از
 • استانداردها پیروی می کند
 • از این که موتور شما قابلیت استفاده از تراکم بیودیزل مد نظر شما را داشته باشد، اطمینان حاصل
 • کنید
 • توجه داشته باشید که اگر قصد تغییر سوخت مصرفی از دیزل به بیودیزل را دارید باید از
 • تاثیرات آن مطلع باشید
 • رسوبات موتور که در هنگام تغییر سوخت به بیودیزل آزاد می شوند می توانند فیلترها را
 • مسدود کنند
 • اگر قصد تغییر سوخت را دارید تمیز کردن موتور و سیستم قبل از تغییر از هزینه های اضافی
 • جلوگیری می کند

 

 

تفاوت فیلترهای سوخت اولیه و ثانویه چیست؟

 

 • فیلتر اولیه برای جدا سازی آب و ذرات درشت تر از سایز ۱۰ تا ۵۰ میکرون به کار می روند، در حالی که فیلترهای
 • ثانویه برای تصفیه نهایی و جدا سازی ذرات کوچکتر از 3 میکرون تا ۱۵ میکرون استفاده می شوند
 • فیلترهای اولیه دارای بافت (مدیا) تحکیم شده (Donaldson Synteq Media) - با پایه
 • سیلیکونی-هستند که عمل جداسازی آب را انجام می دهند. فیلترهای ثانویه معمولا سلولوز یا
 • سینتک معمولی هستند. این تفاوت ها عمدتا مربوط به جداسازی آب می باشند که در فیلتر اولیه
 • قرار دارد.

 

 

آیا تمامی فیلتر های اولیه دارای شیر تخلیه آب می باشند؟

 

بیشتر فیلترهای اولیه دارای شیر تخلیه آب می باشند که به اپراتور اين امکان را می دهد تا آب جدا

شده توسط فیلتر را تخلیه کند. همچنین توصیه می شود که به مقدار آب تخلیه شده در هر نوبت

توجه کرده و بر اساس آن تعدد دفعات تخلیه آب را تنظیم کنید.

 

چطور باید از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که آیا فیلتر سوخت تعویض شده دارای رتبه بندی

 

میکرون صحیح برای تکنولوژی استفاده شده در یک موتور و سیستم انژکتور خاص می باشد یا خیر؟

زمانی که فیلتر سوخت خود را تعویض می کنید، حتما از فیلتر یکسان یا فیلتر دیگری که بازدهی

مشابهی دارد و توسط تولید کننده فیلتر معتبر توصیه شده است استفاده کنید

 

 

آیا استفاده از فیلترهای دیگر وارانتی را باطل می کند؟

 

وارانتی تجهیزات در هنگام استفاده از فیلترهای دونالدسون پابرجا می باشد. در صورتی که یک قطعه

بر اثر استفاده از یک فیلتر دونالاسون آسیب ببیند وارانتی دونالدسون آن را پوشش می دهد.

 

این اطلاعات سرویس و نگه داری به عنوان بهترین دستورالعمل اجرایی برای شما فراهم شده است. هرچند اين

راهنما نمی بایست جایگزین دستورالعمل های ارائه شده توسط تولید کننده موتور یا وسیله حمل شما شوند.

 

 

 

 • این مطلب را به اشتراک بگذارید !

فرم تماس

لطفا با پر کردن این فرم با ما در تماس باشید

تماس با ما


  30     +     24   =
 • 0 نظر
 • 577 بازدید
 • سرویس ونگهداری فیلتر سوخت دونالدسون
  4.75 از 5 بوسیله 2 رای

همیار تجارت

نویسنده

همیار تجارت فرتاک

.ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  استدیو آکو  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ